Organisk psykoterapi

 

I organisk psykoterapi arbejdes der med en kombination af samtaleterapi og forskellige kropslige og kontaktmæssige teknikker. Det er en fordybende terapiform, der sigter mod den enkeltes frihed til at
være sig selv.

Organisk psykoterapi er en terapiform, som bl.a. tager udgangspunkt i det at føle sig fremmed overfor sin egen identitet. Man stiller sig spørgsmål som:

”Hvem er jeg?”, ”Hvad vil jeg?” og ”Hvordan skal jeg forholde mig til den situation jeg er i?”.

Oplevelsen af ikke at have en forbindelse til sin egen kerne, hvor ens kraft, styrke og energi er, og hvorfra denne kraft, styrke og energi kan hentes – kan gøre det svært at finde mening med sit liv, arbejde, social netværk med videre.

Selvom et menneske kan virke stærk og selvkørende i kraft af viden og ydre tilpasning, er der ofte sårbarhed og savn lige under overfladen. Dette kan bunde i tab af selvfølelse i ens egen historie, tab af nære sociale relationer.

Arbejdet med samtaleterapien samt det kropslige sker i et tempo, der respekterer den enkeltes proces.

Som organisk psykoterapeut arbejder jeg ud fra et menneskesyn, hvor jeg sætter den enkelte person i
centrum.

Terapien tager udgangspunkt i et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn, – den inddrager det psykiske, følelsesmæssige, kropslige samt det sociale.

Ved at bearbejde din krops signaler og lytte til din intuition kan du få en dybere indsigt i dine reaktionsmønstre, vaner, forsvarsmekanismer og adfærd. Denne kropsterapi består bl.a. af åndedræts øvelser, forløsning af muskelspændinger, jordforbindelsesøvelser(grounding) – en proces hvor den fysiske og psykiske balance genetableres.

Som terapeut vægter jeg kontakt og nærvær meget højt. At være sammen med dig i din proces med det
emne der er – at møde dig som du er – og hvor du er.

Der findes mange forskellige grunde til at gå i terapi:

Skilsmisse – Samlivsproblemer.
Dødsfald.
Udbrændthed – Stress – Angst.
Mobning.
Depressioner.
Overgreb.
Misbrug – Alkoholproblemer.
Livskriser.
Traumatiske oplevelser.
Børn i sorg og krise.
Større indsigt i dine relationer til arbejdsplads, kollegaer, familie, bekendte.m.m.
Indsigt i egen behov og grænser.
Ønsker større selvindsigt og selvværd.
De moderne familier, den, mine og vores børn.
De udfordringer/problemer der kan være med, når en ny familie skal etableres.