Terapi

Børne & Unge Rådgivning

En rådgivning hvor børn/unge har brug for støtte i en svær situation. En rådgivning hvor forældrene også kan inddrages, i det omfang det skønnes
hensigtsmæssigt.

Parterapi

Parterapi

En terapi som handler om forståelse af ens partners følelser, grænser og
behov, samt en indsigt i egne følelser, grænser og behov.


Gruppeterapi

Gruppeterapi


En terapi til grupper på 5-6 deltager med personer i sorg og krise.
Deltagerne i grupperne har tavshedspligt
Supervision

Supervision


I supervision gives personlig og faglig støtte til enkeltpersoner og
personalegrupper.